Omdiriskerar till SHINBUDOKAI.

Vi finns på Pilefeltsgatan 64 halmstad

Medlemsavgift: 200kr år
Barn: 300kr /term
Student/pansionär: 400kr /term
Vuxna: 500kr /term
Bankgiro: 384-4206
Skriv för & efternamn.