Nybörjare (10:e kyu) – vitt bälte

Kata: Taikyoku Shodan

9:e Kyu Rött

Kata: Heian Shodan

8:e Kyu Orange

Kata: Heian Nidan

7:e kyu Gult

Kata: Heian Sandan

6:e kyu Grönt

Kata: Heian Yondan

4:e kyu Blå

Kata: Heian Godan

SHINBUDOKAI